Processledarträff

 

SAMSUNG

 

Här träffas ett antal processledare inom dialogen mellan civila samhället och offentlig sektor från hela landet. Överenskommelsekansliet ordnar regelbundet dessa träffar. Ann-Marie Lindgren deltog från SEÖN.