Medlemsmöte 13 nov

Onsdag den 13:e november kl. 16-19 genomför SEÖN sitt årliga Medlemsmöte, vi träffas på två ställen samtidigt, Luleå och Skellefteå, och samkör mötet via SKYPE på dessa två orter. Medlemmar, och alla andra intresserade av civilsamhällesfrågor är välkomna!

Programmet för medlemsmötet är;

  • Aktuellt från SEÖN
  • Namnbyte – information om processen
  • Långsiktiga mål
  • Föreläsning:  Daraka Larimore-Hall, exempel på folkrörelsearbete och påverkansarbete i USA. Fokus blir på hur vi kan stärka föreningens påverkansarbete och genomföra gräsrotskampanjer
  •  Information om Projekt SÖK samverkan som nu sker i Norrbotten
  •  Inspirerande exempel från våra medlemmar
    SEÖN bjuder på lättare förtäring

    Välkomna!